ستون یکی از مهمترین و اصلی ترین اجزای ساختمان میباشد که وظیفه تحمل  وزن ساختمان را به عهده دارد.برای ریختن ستون ها از دستگاه ستون ریز استفاده میگردد. ستون ریزها عمل بتن ریزی را توسط یک شاسی که دارای یک ریل و قرقره متصل به سیم بکسل و به یک الکتروموتور می باشد در ارتفاع های مورد نظر شروع به پر کردن ستون ها می نماید، شیوه کار ستون ریزها عملا شباهت زیادی به بالابرساختمانی دارد و این فرق که حرکت کردن باکت ستون ریز بصورت شیبدار بر روی ریل انجام میگیرد.

در زمانهای گذشته ریختن ستون ها توشط شخص و بصورت دستی انجام میگرفت، البته این روش هنوز برای ستون های با راتفاع کم کاربرد دارد ولی باعث از بین رفتن دانه بندی بتن و ملات میگردد.

در ریختن ستون بصورت دستی استفاده از قیف برای بهتر ماندن بتن و جدا نشدن دانه بتن توصیه می شود.

امروزه با طراحی ستون ریزها عمل پر کردن قالب های ستون بسیار آسان و بصورت مکانیزه انجام میگردد و برای ریختن ستون نیازی به اپراتور به صورت دستی نمیباشد و همچنین سرعت عملیات ستون ریزی بسیار بالا رفته و خطرات ناشی از ستون ریزی بصورت دستی تا حد زیادی کم میگردد.
کاربردهای اصلی ستون ریز   
1_ریخت بتن در دیوارهای برشی و قالب های ستون.